joomla visitor
Strömsundsbron
ersatte den färjetrafik som funnits över sundet sedan 1600-talet.
Den invigdes den 27 september 1956 och den var då den första större moderna snedkabelbron i världen
Spännvidden är 182 m, och totallängden 332 m.
Bron


Så har vi det!


Vi bor i ett underbart land och i ett vackert landskap med
fantastiska möjligheter till ett rikt friluftsliv men som  åderlåtits på arbetstillfällen,arbetskraft, kunskap och skatteintäkter. 

Detta för med sig att standarden för oss som vill bo kvar
har försämrats mera och fortare än nödvändigt. 
Med den styrning som kommunen haft har allt för mycket focus
legat på att vara den perfekta kommunen utåt sett 
medan man inte tagit hänsyn till de lokala aspekterna


Så vill vi ha det!

För att det skall vara möjligt att behålla standard och bekvämlighet,
trots att vi blivit färre, krävs att befintliga medel inte slösas på hopplösa projekt och osannolika sammanslagningar som bara kostat pengar.

Vi vill satsa mera på lokal nivå.
Med den storlek på 
kommun vi bor i finns det all anledning
att vara rädd om
vår miljö och standard.
Istället för att satsa på projekt
utanför kommunen 
vill vi istället värna om
vår egen kommun - hela kommunen. 

Cookies

 

Cookies

 

 

 

Copyright©TimeReg Nordic 2015
Go to top